Autamme menestymään

JMC Engine Oy on kone- ja laitevalmistajien sopimusvalmistuskumppani. Tarjoamme globaalisti kilpailukykyistä korkean automaatiotason ja erityistä ammattitaitoa vaativaa koneistuksen sekä järjestelmien kokoonpanon palvelua. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa tuotteet laadukkaina ja oikeaan aikaan. Tuotantomenetelmien edelläkävijänä varmistamme sen, että kumppanimme tuotteet valmistetaan kustannustehokkaasti.

JMC Enginen toiminnot on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Palvelut

JMC Engine Oy:n palvelun ydin on auttaa kumppaniaan valmistamaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä koneita ja laitteita toimittamalla heille sovitun mukaisia tuotteita:

laadukkaina  •  oikea-aikaisesti  •  kustannuksiltaan kilpailukykyisesti

Palvelemme asiakasta hallitsemalla tehokkaasti koko valmistusketjua, joka sisältää muun muassa alihankinta verkoston hallintaa, materiaalien ja palvelujen hankintaa, tehokkaita tuotanto- ja valmistusmenetelmiä sekä kokoonpanopalveluita. Jatkuvalla kehitystyöllä varmistamme, että kaikki prosessin vaiheet toteutetaan tehokkaasti.

Palvelumme on avointa, joka johtaa luottamukselliseen kumppanuuteen.

Kumppanuus

Avoin yhteistyö parantaa toiminnan varmuutta ja vähentää yllätyksiä.  JMC Engine haluaa olla luotettava kumppani!

Toimintamme perustuu pitkäkestoiseen kumppanuuteen. Avoin yhteistyö tuottaa kumppanillemme parhaan lisäarvon, joka syntyy toiminnan varmuuden parantumisena. Huolehdimme siitä, että kumppanimme voi luottaa meihin sovituissa asioissa ja keskittyä oman toiminnan organisointiin.

Kun kumppani menestyy, JMC Engine menestyy!

Toimintamme ajatus lähtee siitä, että kumppanin täytyy menestyä. Yhteistyöllä pyrimme parantamaan kumppanin edellytyksiä kilpailla kansainvälisillä markkinoilla.

Konekanta

Konekantamme soveltuu vaativaan erityisesti keskiraskaan konepajateollisuuden työstöön.

Vaakakaraisista työstökeskuksistamme 4 on varustettu 10 paikan palettiradalla. Vaativimpien sorvattavien tuotteiden valmistuksessa hyödynnämme mm. monitoimisorvien ja kappaleenkäsittelijöiden yhdistelmiä. Konekantaamme kuuluu lähes 20 NC-ohjattavaa sorvia ja muita toimintaa tukevia koneita.

Laadun varmentamiseen käytämme 3D-koordinaattimittauskoneita ja muita laitteita.

Vaakakaraiset työstökeskukset

MCM Clock 1300 MP10 (2009)
x = 1300 mm
y = 1300 mm
z = 1300 mm
Palettirata 10 palettia 800 * 630
ohjaus Fanuc

MCM Clock 1200 MP10 (2 kpl)
x = 1200 mm
y = 850 mm
z = 850 mm
Palettirata 10 palettia 630 * 630 mm
ohjaus Fanuc

Matsuura MC-900HG
x = 920 mm
y = 920 mm
z = 910 mm
Palettirata 10 palettia 630 * 630 mm
ohjaus Fanuc

Doosan ACE-HM1000MC
x = 2100 mm
y = 1250 mm
z = 1250 mm
Palettikoko 1000 * 1250 mm
ohjaus Fanuc

Daewoo ACE-HM800MC (2 kpl)
x = 1250 mm
y = 1000 mm
z = 1000 mm
Palettikoko 800 * 800 mm
ohjaus Fanuc

Laadunvarmistuksen mittakoneet

Zeiss Accura 3D -koordinaattimittauskone (käyttöönotettu 2/2009)
x = 1200 mm
y = 2400 mm
z = 1000 mm

Zeiss Eclipse 3D -koordinaattimittauskone
x = 700 mm
y = 1000 mm
z = 580 mm

Sorvit

Doosan Puma TT2500SY (2013)
ohjaus Fanuc

Mori Seiki NT 4250 / 1500SZ
sorvaushalkaisija 660 mm
sorvauspituus 1542 mm
tangonhalkaisija 80 mm
ohjaus Fanuc

Daewoo Puma 300 MSC
sorvaushalkaisija 355 mm
sorvauspituus 565 mm
tangon halkaisija 102 mm
ohjaus Fanuc

Daewoo Puma TX-200-Y
sorvaushalkaisija 300 mm
sorvauspituus 200 mm
tangon halkaisija 65
ohjaus Fanuc
tankosyöttölaite

Daewoo Puma 8 HC
sorvaushalkaisija 350 mm
sorvauspituus 400 mm
tangonhalkaisija 52 mm
ohjaus Fanuc

Daewoo Puma 12L-B ( 2kpl)
sorvaushalkaisija 480 mm
sorvauspituus 1020 mm
tangonhalkaisija 90 mm
ohjaus Fanuc

Takisawa TMM-200 Module-1
sorvaushalkaisija 240 mm
sorvauspituus 660 mm
tangonhalkaisija
ohjaus Fanuc 180is-TB
tankosyöttölaite

Robotit

Robottien käytöllä varmistamme tehokkaimmat prosessit ja kappaleiden käsittelyn tuotannossa.

Koneistuksessa:

Fanuc R-2000iC /125 L
Motoman UP600N
Motoman ES165N -100

Viimeistelyssä:

Fanuc R-2000iC / 165 F

Teknologian kehittämishanke

Kehitämme jatkuvasti

JMC Engine Oy:ssä toteutetaan 19.2.2016-31.12.2017 kehittämishanke, jossa panostetaan automaattiseen kappaleen käsittelyyn ja tehokkaaseen koneistusteknologiaan. Investoinnit sisältävät mm. robottihankintoja ja edistyksellisen 5 -akselisen työstökeskuksen. Hanke sisältää ELY-keskuksen myöntämää avustusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

              

Laatu

Laatu konkretisoituu tiukimmatkin laatustandardit täyttävään tuotteeseen!

JMC Engine Oy:n toiminta perustuu laadun osalta sertifioituun ISO 9001:2008 -standardin mukaiseen laatujärjestelmään. Hyväksymme vain asiakasvaatimusten mukaisen ehdottoman laadun tuottamisen, mikä saavutetaan varmistamalla toiminnan laatu kaikissa prosessin vaiheissa. Laatutavoitteiden ja laatuohjelmien toteutumista, jatkuvan parantamisen purevuuttaa sekä tuotantoprosessin menetelmiä ja niiden kehittymistä valvotaan jatkuvasti sisäisesti koko henkilöstön toimesta ja käyttäen apuna ulkopuolisten toimijoiden palvelua. Tuotteiden laatua ja prosessin laaduntuottokykyä valvotaan muun muassa 3D-koordinaattimittauslaitteistollamme.

Tunnemme vastuumme ympäristöasioissa!

Ympäristöasioiden osalta JMC Engine Oy:n toiminta perustuu sertifioituun ISO 14001:2004 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Ympäristöpäämäärät, niistä johdetut ympäristötavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi rakennettu ympäristöohjelma ja sen toteutumisen seuranta, jatkuva ympäristöasioiden parantaminen ja henkilöstön ympäristötietoisuus ohjaavat toimintaamme paremman ympäristön puolesta.

Edellytämme myös tavara- ja palvelutoimittajiemme ajattelevan ympäristöstä ja laadusta samalla tavalla. Asetamme etusijalle ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008 -sertifioidut toimittajat.

JMC Engine Oy – Historia

Toimintamme alkoi Ruukissa 1997 kansainvälisten koneenrakentajien sopimusvalmistajana kokeneiden ammattilaisten johdolla. Siitä lähtien yhtiö on kasvanut kansainvälisten toimijoiden strategiseksi sopimusvalmistuskumppaniksi erityisesti vaativaa työstöä vaativien valurautakappaleiden valmistamisessa ja kokoonpantavien järjestelmien toimittamisessa.

Yhtiön tuotantotoiminta on keskitetty Siikajoelle Ruukin yrityspuistoon, jossa toimimme noin 4000 neliömetrin tiloissa. Tuotannon avainresursseina ovat huippuammattilaiset sekä modernit työstökeskukset ja automaattisorvit. Tehokasta ja laadukasta tuotantoprosessia on lisäksi varmistamassa robotteja ja muita koneita ja laitteitta. Yhtiöllä on käytössä myös erillinen kokoonpanotila.

Yhteystiedot

JMC Engine Oy
Ahlströmintie 1 M
92400 RUUKKI
Puh. 08 2708 550
Fax 08 2708 552

Myynti
Mikko Lassila
Puh. 044-778 7559

Toimitusjohtaja
Henri Säkkinen
Puh. 040-525 0673

Toimisto
Sisko Nokia
Puh. 050-531 5145

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jmcengine.fi

Tehtaanjohtaja
Lauri Pigg
Puh. 040-744 7677

Tuotantopäällikkö
Jaana Pelkonen
Puh. 050-531 5151

Ostot/logistiikka
Tuula Nikkilä
Puh. 050-531 5148

Laatu- ja ympäristöpäällikkö
Tapio Jouhten
Puh. 050-531 5152

Tuotantomenetelmät ja -kehittäminen

Kari Saarela
Puh. 050-531 5143

Petri Siponen
Puh. 050-531 5149

Pasi Niemelä
Puh. 045-664 9040

Jukka Savela
Puh. 044-528 3782